Fysio- en bewegingstherapie bij/ na borstkanker

Beweging is zo belangrijk bij het herstel. Voor zowel lichaam als geest is in beweging blijven essentieel voor optimaal functioneren. Bij Nazorg Borstkanker bieden we pilateslessen speciaal gericht op het herstel direct na de operatie/ behandeling van borstkanker. De vrouwen voelen het verschil direct. Het is ook iets wat je zelf kunt doen, je kunt zelf een bijdrage leveren aan een goed herstel. dat maakt bewegen krachtig. We werken samen met oncologie fysiotherapeuten die zowel voor als tijdens en na de behandeling helpen bij het optimaal houden van je conditie. Waardoor je beter/ gezonder door de behandeling heen komt en sneller fysiek en mentaal hersteld.

PILATES
Pilates for women with breast cancer: A systematic review and meta-analysis 2018
Conclusie: Er werden vijf gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken en twee niet-gecontroleerde onderzoeken geselecteerd. Vier van de gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken werden samengevoegd in de meta-analyse voor effecten van Pilates op het bewegingsbereik van de schouder, kwaliteit van leven, pijn en zelfgerapporteerde functie van de bovenste extremiteit. Volgens de bevindingen die zijn gerapporteerd in de onderzoeken die in de review zijn geanalyseerd, had Pilates een positief en significant effect op de bovengenoemde variabelen, evenals op de functionele status, gemoedstoestand, fitheid en omtrek van de bovenste ledematen. Uit de uitgevoerde meta-analyse bleek dat de effecten die Pilates had op het bewegingsbereik van de schouder en de kwaliteit van leven niet significant groter waren dan die van andere oefenprogramma's. Conclusies: Pilates verlicht de impact van aan borstkanker gerelateerde symptomen. Deze effecten zijn niet significant groter dan die welke zijn afgeleid van de uitvoering van andere therapieën, met uitzondering van pijn en zelfgerapporteerde functie van de bovenste ledematen. Registratienummer systematische review: PROSPERO CRD42018076852.
PILATES
Pilates for breast cancer: A systematic review and meta-analysis 2017
Conclusie: Resultaten: in onze review zijn in totaal vijf onderzoeken opgenomen. Onze resultaten tonen aan dat pilates of thuisoefeningen beter zijn dan geen oefening in elke individuele studie. We zagen significante verbeteringen in de pilates-groepen in vergelijking met thuisoefeningen. Bovendien zagen we in de individuele onderzoeken verbeteringen in bewegingsbereik, pijn en vermoeidheid. Conclusie: het bewijs toont aan dat pilates of thuisoefening moet worden aangemoedigd bij vrouwen met borstkanker.
FYSIOTHERAPIE
Role of physiotherapy and patient education in lymphedema control following breast cancer surgery 2015
Conclusie: Resultaten Tijdens de follow-up ontwikkelden 188 patiënten (15,4%) lymfoedeem, waaronder 77 (18,6%) in groep A, 101 (15,0%) in groep B en 10 (7,7%) in groep C (P = 0,010). De mediane periode van operatie tot lymfoedeem was 0,54 jaar (interkwartielbereik = 0,18–1,78). De onafhankelijke risicofactoren voor borstkanker-gerelateerd lymfoedeem (BCRL) waren onder meer een positieve invasie van de okselklier, een hoger (> 20) aantal ontleedde okselklieren en het ondergaan van bestralingstherapie, terwijl het volgen van een educatief programma gevolgd door fysiotherapie een beschermende factor tegen BCRL (hazard ratio = 0,35, 95% betrouwbaarheidsinterval = 0,18-0,67, P = 0,002). Gevolgtrekking Patiënteneducatie die begint in de eerste week na de operatie en wordt gevolgd door fysiotherapie, is effectief om het risico op BCRL bij vrouwen met borstkanker te verminderen.
Conclusie: