Voor zorgverleners

Wanneer verwijs ik door?

Er zijn vele momenten waarop en redenen waarom het verstandig kan zijn om een patiënt door te verwijzen naar Nazorg Borstkanker. Het begint er vaak mee dat een patiënt behoefte heeft aan extra informatie en voorlichting van gespecialiseerde therapeuten in nazorg borstkanker. Vaak is hiervoor in het ziekenhuis niet voldoende tijd. Doorverwijzen kan ook een goede oplossing zijn na een operatie waarvan je zelf vindt dat deze geslaagd is, maar de patiënt niet echt tevreden is. Doorverwijzen is verder zinvol:

  • Als de cliënt therapeutische nazorg nodig heeft, in welke vorm dan ook.
  • Als er hulpmiddelen aangemeten en besteld moeten worden.
  • Als de cliënt behoefte heeft aan therapie aan huis.
  • Als je twijfelt of er wel of geen zorg nodig is. Een eerste gesprek is altijd vrijblijvend.

We horen graag van je

Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt of een patiënt wilt doorverwijzen.

Waarom doorverwijzen?

Iedereen moet doen waar hij of zij goed in is. Dat is onze stellige overtuiging. Specialisten en verpleegkundigen in het ziekenhuis zijn gespecialiseerd in het behandelen van kanker. Er zijn – gelukkig – dan ook steeds meer ‘survivors’. En hoe meer tijd en energie er besteed kan worden aan de behandeling van patiënten, hoe beter het is en hoe meer mensen genezen kunnen worden.

Wij zijn er ná de behandeling

Ook ná een ingrijpende behandeling in het ziekenhuis, heeft een patiënt recht op en behoefte aan een zo volledig mogelijk zorgaanbod. En wie kan dit beter verzorgen dan in nazorg gespecialiseerde therapeuten, die bovendien nauw onderling en met de specialisten en verpleegkundigen in het ziekenhuis samenwerken? Zo blijft er ook nog eens meer tijd over voor je corebusiness: het leveren van specialistische zorg rondom kanker.

Geef je patiënt een gerust gevoel

Met jouw doorverwijzing geef je je patiënt een gerust gevoel. Wij bieden alle vormen van nazorg aan en samen met de cliënt maken we de juiste keuzes. Dat is een heel andere aanpak dan niet weten wat je nodig hebt en zelf op zoek moeten gaan naar een goede therapeut.

We houden nauw contact!

Net als jij vinden wij het belangrijk om het overzicht te behouden over de kwaliteit van alle geleverde zorg. Daarom houden we nauw contact, koppelen wij regelmatig terug en zijn de lijnen kort.

Hoe doorverwijzen?

Doorverwijzen naar Nazorg Borstkanker is eenvoudig en efficiënt. Een verwijsbrief van de specialist met daarop de status na mammacarcinoom volstaat. Eventueel aangevuld met specifieke indicaties. Natuurlijk kun je er ook opzetten wat je denkt dat de cliënt nodig heeft: fysiotherapie, borstprothese, diëtiek/voedingsadvies en/of psychosociale ondersteuning.

Collegiaal overleg

Elke maandag van 12.00 tot 13.00 uur houden wij intercollegiaal overleg in onze kliniek in Haarlem. Uiteraard ben je altijd van harte welkom. Ook willen we graag van je weten hoe vaak en op welke manier we je het beste op de hoogte kunnen houden van de ontwikkelingen van een cliënt.

Rol van de huisarts

Als uit de anamnese blijkt dat er een zorgvraag is en wij nazorg gaan leveren, dan brengen wij de huisarts hiervan op de hoogte. Ook na afloop van het traject informeren wij de huisarts over de afronding en de bereikte resultaten van het traject. Zo kunnen cliënten ook op een later moment bij hun huisarts met vragen terecht en kan de huisarts de zorg coördineren, indien nodig.

Palliatieve zorg

Nazorg Borstkanker heeft ervaring met het verlenen van zorg in de palliatieve fase van cliënten. Door het comfort van de cliënt hierbij op de eerste plaats te zetten, verhogen we de kwaliteit van leven. Uiteraard bezoeken we voor het verlenen van palliatieve zorg cliënten desgewenst ook aan huis.

Zorg aan huis

Als een cliënt niet meer of nog niet mobiel genoeg is om naar de kliniek van Nazorg Borstkanker te komen, dan komen wij ook graag aan huis. Dit gebeurt op indicatie en met een verwijsbrief voor therapie aan huis. Bij de cliënt thuis kunnen we praktisch dezelfde zorg leveren als in onze kliniek in Haarlem.