Kwaliteitsbewaking

Nazorg Borstkanker wordt momenteel geleid door 2 HBO afgestudeerde huidtherapeuten.

De huidtherapeuten zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici (KP) wat inhoudt dat ze voldoen aan alle eisen om de titel huidtherapeut te dragen en het vak te mogen uitoefenen. Er wordt geaccrediteerde bij- en nascholing gevolgd en dit wordt gecontroleerd door KP. Elke 5 jaar moet er voldaan worden aan hoge kwaliteitseisen om een herregistratie te verkrijgen.

Nazorg Borstkanker is aangesloten bij een kwaliteistbewaking. De naam van het bedrijf is Qualiview en verstuurd na toestemming van de patiënt enquêtes. De enquêtes worden buiten ons toezicht verzonden en kunnen anoniem worden ingevuld. De vragen gaan over de ervaring van de patiënt op verschillende vlakken, zoals bereikbaarheid, zorgverlening, communicatie en begeleiding. De uitkomst van deze vragen zorgen voor een cijfer. Op deze manier wordt de kwaliteit van zorg en begeleiding als een gemiddeld cijfer weergegeven. In 2020 heeft Nazorg Borstkanker het gemiddelde cijfer van 9.6 behaald.

Tevens is Nazorg Borstkanker een erkend bedrijf voor het aanmeten en verstrekken van medische hulmiddelen zoals borstprotheses en therapeutische elastische kousen. Hiervoor zijn wij aangesloten bij Stichting Erkenning Medische Hulpmiddelen (SEMH). Jaarlijks krijgen we een controle op het gebied van ons aanbod en de kwaliteit die wij leveren als hulpmiddelen verstrekker. Voor therapeutische elastische (arm) kousen maken wij gebruik van een tussenbedrijf; Fysiotek. Fysiotek is erkend tussenbedrijf voor hulpmiddelen en wordt jaarlijks gecontroleerd SEMH.

Al onze huidtherapeuten zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten. Alle therapeuten binnen Nazorg Borstkanker hebben hun eigen verenigingen en kwaliteitsbewakende instanties. Vraag naar meer informatie hierover bij de desbetreffende therapeut.

Nazorg Borstkanker staat ingeschreven bij KVK onder het nummer 51653060