Masterclass Mammacare

Datum masterclass: 12 oktober 2023

De Mammacare Masterclass is een cursus speciaal voor huidtherapeuten die zich bezighouden met nazorg van (ex)borstkankerpatiënten.

Deze masterclass gaat je helpen als je graag mammacare advies wilt geven en/of zelf borstprothese, protheselingerie en compressiekleding wilt aanmeten bij – en leveren aan – jouw patiënten die te maken hebben met litteken- en of oedeemproblematiek.

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar info@nazorgborstkanker.nl, een whatsappen te sturen of door te bellen.

Het doel van de Masterclass Mammacare

Als huidtherapeut heb je in de dagelijkse praktijk te maken met oncologische patiënten waarbij de zorg gericht is gericht op oedeem- en littekenproblematiek. Je komt hierdoor heel frequent in aanraking met borstkankerpatiënten. Daarbij ontstaan er vraagstukken rondom borstprotheses in relatie met oedeem en andere complexe problematiek.

Deze patiëntengroep heeft vaak te kampen met een complex beeld van klachten en onderliggend lijden. En er is grote behoefte aan een behandelaar die kennis heeft van oedeem en littekens in relatie tot compressie en het dragen van borstprotheses. Een verkeerd aangemeten borstprothese – en de daarbij horende lingerie – kan leiden tot een verergering van oedeem, immobiliteit en pijnklachten.

In deze Mammacare Masterclass staan we stil bij deze aspecten zodat je als huidtherapeut precies weet waar de aandachtspunten liggen bij het aanmeten van een borstprothese. Je bent dan ook in staat om rekening te houden met de voor de patiënt specifieke aandoening, behandeltraject, restklachten en comorbiditeiten.

Opgedane kennis toetsen in de praktijk

Deze masterclass bestaat uit een trainingsdag waar aandacht is voor deze specifieke patiënt.

Daarnaast is er een ervaringstijdvak (stage) waarbij de opgedane kennis in de praktijk toegepast zal moeten worden. Hierbij wordt er gevraagd aan de deelnemer om een 20-tal praktijksituaties te beschrijven.

Producten leren kennen

Om kennis te maken met de diversiteit aan producten is een productenmarkt onderdeel van de trainingsdag. Deelnemers gaan aan de slag met een viertal casuïstieken die “opgelost” moeten worden door kennis op te doen over deze verschillende mogelijkheden die de fabrikanten hebben. Na afloop worden deze casuïstieken in de groep besproken.

Aan het einde van deze Masterclass Mammacare:

 1. Ben je op de hoogte van de (recente) verschillende operaties bij borstkanker;
 2. Heb je van een oncologie fysiotherapeut geleerd over het belang van bewegen en de angst die er soms bij komt kijken;
 3. Heb je alles geleerd over de verschillende soorten borstprotheses, protheselingerie (en hoe je dit aanmeet), wat je wel en niet kunt adviseren bij de verschillende patiënten met verschillende klachten / comorbiteiten;
 4. Heb je d.m.v. een productmarkt kennis gemaakt met verschillende merken borstprotheses;
 5. Heb je a.d.h.v. casuïstiek geleerd wat je kunt adviseren bij patiënten met de verschillende problemen;
 6. Kun je jouw mammacare patiënten heel professioneel advies geven over borstprotheses en protheselingerie;
 7. Ken je de ins en outs van het aanmeten en bestellen van compressietherapie bij midline oedeem;
 8. Heb je ervaring opgedaan bij gecertificeerde borstprothese leveranciers;
 9. Hebben we aan de hand van een assessment jouw kennis getoetst en heb jij de kennis in huis om borstprotheses en lingerie aan te meten;
 10. Kun je zelf aanmeetpunt worden door – na het behalen van de cursus incl. ervaringsperiode – een samenwerking aan te gaan met Nazorg Borstkanker.

Een huidtherapeut weet na deze Mammacare Masterclass:

 • Hoe zelfstandig een correcte borstprothese aan te meten, waarbij rekening wordt gehouden wordt met het silhouet in al zijn aspecten van de betreffende patiënt;
 • Hoe de juiste borstprothese te kiezen, rekening houdend met de aandoening, klachten en omstandigheden van de betreffende patiënt;
 • Hoe de patiënt te adviseren over aangepaste lingerie, hierbij rekening houdend met de aandoening en de gevolgen die hieruit voorkomen, zoals lymfoedeem, pijn en bewegingsbeperking;
 • Welke medicatie van invloed zijn op het functioneren van de patiënt. Dit ook in relatie tot het dragen en vervangen van borstprotheses;
 • De gevolgen van eventueel ondergane bestralingen in relatie tot het dragen van een borstprothese;
 • Hoe de patiënt te adviseren over de voor de patiënt geschikte borstprothese, rekening houdend met het eventueel aanwezige oedeem / bewegingsbeperkingen;
 • Hoe te adviseren op het gebied van preventie van oedeem en bewegingsbeperking;
 • Hoe het aanmeten van thoraxbandages en aanvullende mogelijkheden werkt om druk te verhogen op probleemgebieden. Hierbij valt te denken aan o.a. pelotten en andere technieken;
 • Hoe het ‘stepped care principe’ met het oog op compressieproducten toegepast kan worden, zodat er een juiste inzet mogelijk is m.b.t. compressiehulpmiddelen;
 • De verschillende merken op de Nederlandse markt met betrekking tot borstprothese, kousen en andere compressiemogelijkheden;
 • De verschillende producten en mogelijkheden binnen deze merken;
 • De mogelijkheden om te voorzien in een aanvullende compressie hulpmiddel indien nodig. rekening houdend met de aandoening, klachten en omstandigheden van de betreffende patiënt;
 • Kan de verschillende compressiehulpmiddelen aanmeten. Armkousen, ACD en aanvullende compressiehulpmiddelen.

Accreditaties en certificeringen

De masterclass Mamacare is ADAP geaccrediteerd, maar niet erkend door de SEMH. Om een eigen SEMH certificering te kunnen doorlopen is op dit moment de cursus via DHTA vereist volgens het SEMH. Vanuit de NVH is het streven de SEMH DTHA eis te kunnen vervangen door deze Post-HBO voor huidtherapeuten.

Tot die tijd is het mogelijk om (net als met een TEK tussenpersoon) voor het aanmeten en leveren van borstprotheses afspraken te maken als aanmeetpunt via Nazorg Borstkanker. Voor de verkoop van o.a. prothese lingerie en badkleding gelden geen eisen, die kunnen door de huidtherapiepraktijk ingekocht en verkocht worden.

Als huidtherapeut moet je aan deze (start)voorwaarden voldoen:

 • Je kent de verschillende operatietechnieken m.b.t. mammacarcinoom;
 • Je kent de verschillende adjuvante therapieën m.b.t. mammacarcinoom;
 • Je kent de mogelijke gevolgen van de aandoening van de patiënt. Vooral op het gebied van lymfoedeem;
 • Je weet welke comorbiditeiten een rol kunnen spelen;
 • Je kent de minimale basis aanmeetvaardigheden m.b.t. compressie.

Praktische informatie over de Masterclass Mammacare

Datum: 12 oktober 2023
Tijden: 10.30 – 20.30 (we hebben rekening gehouden met files)
Opbouw en studiebelasting (SBU)

 1. Theorie/praktijk dag: SBU 10 uur
 2. Een praktijkervaringsperiode:
  De huidtherapeut zal ervaring moeten opdoen in een praktijk met aanmeten van borstprotheses, nadat deze masterclass trainingsdag is gevolgd. Deze praktijkervaringsperiode zal beoordeeld worden door een vooraf bekendgemaakte commissie. De deelnemer kan een verzoek indienen voor een wijziging van deze commissie. Er wordt uitgegaan van een 20-tal patiënten in een daadwerkelijke praktijksituatie.

Tijdsindeling behandeling:

 • Anamnese patiënt volgens huidtherapeutisch methodisch handelen (hierbij is bejegening en ICF een aandachtspunt)
  30 min.
 • Informatie over de verschillende producten. Hoe kunnen de hulpmiddelen worden ingezet.
  15 min.
 • Daadwerkelijk aanmeten van een prothese en passen
  (incl. uitleg gebruik)
  30 min.
 • Administratieve afhandeling en verslaglegging
  15 min.
 • Tijdsinvestering per patiënt
  90 min.

20 patiënten: SBU 30 uur
—————–
Totaal SBU 40 uur

Locatie: Wilhelminapark 28, 2012KC Haarlem
Catering: Wij serveren koffie/ thee/ water. En we verzorgen lunch en een eenvoudig diner.
Investering deelname: €799,-
Accreditatie: Geaccrediteerd met 15 punten

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar info@nazorgborstkanker.nl, een whatsappen te sturen of door te bellen.

Aanmelden voor de Masterclass?