Oedeemtherapie bij/na borstkanker

Door Lucette Vermeijden

Oedeemtherapie omvat verschillende behandeltechnieken zoals manuele lymfedrainage, compressietherapie, oefentherapie, ademhalingstechnieken, lymfetape en endermologie. Geen van deze technieken zijn op zichzelf staand effectief genoeg. Wij maken daarom altijd gebruik van meerdere behandeltechnieken tegelijk en zorgen voor optimale zelfmanagement.

Onderzoeken bij oedeemtherapie na borstkanker:

Onderzoek: Compressietherapie

Conclusie: Het gebruik van elastische compressiekleding, confectie of op maat gemaakt, is wijdverbreid bij de behandeling van lymfoedeem. Op de ledematen kan druk worden uitgeoefend, waarbij de distaal uitgeoefende druk groter is dan proximaal, waardoor de beweging van lymfevloeistof naar boven wordt vergemakkelijkt (52). Damstra en Partsch (53) toonden aan dat er een optimaal drukbereik van 20-30 mmHg is voor het verminderen van secundair armlymfoedeem na de behandeling van borstkanker.

Sommige artsen raden het gebruik van een compressiekledingstuk 24 uur per dag aan, anderen alleen tijdens de wakkere uren of tijdens periodes van lichamelijke activiteit (3,22). Een bijkomend voordeel van het gebruik van deze kledingstukken is een zekere mate van bescherming tegen incidenteel huidletsel zoals brandwonden, schaafwonden en snijwonden.

Een kleine studie heeft aangetoond dat de omtrek van de ledematen afneemt in verband met het gebruik van een compressiekledingstuk voor secundair lymfoedeem na de behandeling van borstkanker (54). Een gerandomiseerde gecontroleerde studie waarin TEK-arm met TEK-arm en elektrisch gestimuleerde lymfedrainage werd vergeleken, toonde vergelijkbare afname van de omvang van de ledematen in beide groepen, zonder statistisch significante verschillen tussen de twee behandelingen (55).

Een zeer recente gerandomiseerde gecontroleerde studie waarin compressiekleding alleen werd vergeleken met manuele lymfedrainage en verband gevolgd door compressiekleding, toonde een vergelijkbare vermindering van het overtollige armvolume en vergelijkbare scores voor kwaliteit van leven en armfunctie (56); Daarom kan het dragen van alleen een compressiemouw vanuit het oogpunt van werkzaamheid en gemak gunstiger zijn voor de meeste patiënten. Bekijk het onderzoek.

Onderzoeken: Manuele lymfedrainage

Conclusie: Vergeleken met die in de PE-groep, ondervonden patiënten in de MLD-groep significante verbeteringen in littekencontractuur, schouderabductie en omtrek van de bovenste ledematen.

Conclusies: Self-MLD, in combinatie met lichaamsbeweging, is gunstig voor borstkankerpatiënten bij het voorkomen van postmastectomie littekenvorming, lymfoedeem van de bovenste ledematen en disfunctie van het schoudergewricht. Bekijk het onderzoek.

Conclusie: De regeneratie van lymfevaten kan baat hebben bij adequate weefselgenezing, MLD en spiercontractie. Daarom kan worden gesuggereerd dat de verbetering van de functionele status van het lymfestelsel bij sommige vrouwen het gevolg kan zijn van ofwel het proces van lymfangiogenese of de uitvoering van fysiotherapie en / of de verwijdering van preoperatieve lymfatische obstructie door een tumor.

MLD kan dus worden uitgevoerd op de eerste dag na BC-operatie, omdat het de lymfestroom verhoogt zonder de capillaire filtratie te vergroten. Bovendien leiden MLD-interventies tot nieuwe lymfestroom wegen, er wordt een alternatieve drainagebaan gestimuleerd. Er zijn slechts 2 gecontroleerde klinische onderzoeken naar de effecten van MLD op de preventie van borstkanker gerelateerde lymfoedeem.

De eerste trial vergeleek preventiestrategieën + MLD + oefeningen met alleen preventiestrategieën, en de resultaten suggereren dat de combinatie van MLD en oefeningen een preventief effect heeft op de ontwikkeling van lymfoedeem. Bekijk het onderzoek.

Delen:

Op de hoogte blijven?

We durven te beweren dat er niemand meer gedreven is om betere nazorg te bieden na borstkanker dan onze oprichter: Lucette Vermeijden. En ze deelt haar visie graag met je.

Vind je het leuk om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen? En uitnodigingen en aanbiedingen van ons te ontvangen? We zullen je niet spammen, dus geen zorgen!

Meer blogs

Littekentherapie en behandeling bij/na borstkanker

Hoe Kan Dit Nou? Dat Niet Meer (Ex-)Borstkankerpatiënten Dit Weten?

Vallen. Weer Opstaan. Loslaten. En Weer Doorgaan.

Fysio- en bewegingstherapie bij/ na borstkanker